Riešenie poistnej udalosti

Havarovali ste a nemáte čas to všetko riešiť?

Ste účastníkom alebo vinníkom škodovej udalosti a čaká vás oprava auta po nehode? V JR Cars sa o riešenie poistnej udalosti postaráme za vás. Vy nič neriešite – my zabezpečíme obhliadku vozidla, všetky papierovačky a aj opravu vozidla. Nie ste limitovaný značkou vozidla, ani poisťovňou – opravujeme autá všetkých značiek a spolupracujeme so všetkými poisťovňami na Slovensku.

Po dopravnej nehode resp. škodovej udalosti je z vašej strany potrebné nahlásiť danú udalosť poisťovni. Tá vašu žiadosť uvedie do evidencie a priradí jej špecifické číslo. My túto poistnú udalosť potom prevezmeme a všetko vyriešime za vás. Vy si už iba prídete po opravené vozidlo.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Riešenie poistnej udalosti

Riešenie poistnej udalosti

Ako to prebieha?
1. Odovzdanie poškodeného vozidla do JR Cars
Po nahlásení škodovej udalosti zo strany klienta, prevezmeme konkrétnu poistnú udalosť s prideleným číslom od poisťovne.
2. Komunikácia s poisťovňou
S poisťovňami komunikujeme na ich portáloch, kde vybavíme všetko potrebné na začatie opravy vozidla.
3. Oprava vozidla
Vykonanie opravy vozidla podľa doložených či vypracovaných kalkulácií schválených poisťovňou.
4. Preplatenie poistnej udalosti
Úhrada opravy vozidla je aplikovaná krycím listom, ktorý vystaví poisťovňa na základe doložených faktúr. Klient sa môže rozhodnúť aj pre uhradenie opravy vozidla vo svojej réžii a následne si nárokuje preplatenie opravy u poisťovne.

Vhodné pre všetky značky vozidiel

riešenie poistnej udalosti

Spolupracujeme s poisťovňami
loading